Omvormers

 

                                    

 

De meeste zonnepanelen worden via een omvormer aan het elektriciteitsnet gekoppeld. De omvormer zet de gelijkstroom van de zonnepanelen om naar de wisselstroom die vervolgens via de meterkast wordt geleverd aan het stroomnet.

Welke omvormer?
Bekende (door ons leverbare) merken zijn SMA, Enphase, Fronius, Hosola, Omniksol en  Solar Edge.

De garantietermijn op de omvormer is in de regel 5 tot 10 jaar. SolarEdge kent een garantie van 12 jaar op de omvormers en liefst 25 jaar op de power optimizers. De micro omvormers van Enphase kennen een garantie van 20 jaar. Veel fabrikanten en/of leveranciers kennen de mogelijkheid om de garantie tegen een vergoeding te verlengen.

 

afbeelding produkten omvormer 14            

 

Vermogen
Voor een goede werking is het van belang dat het vermogen van de omvormer goed is afgestemd op het totale vermogen van de zonnepanelen. Omdat in Nederland de omstandigheden niet altijd optimaal zijn, kunnen omvormers gebruikt worden die iets minder vermogen aankunnen dan de panelen maximaal kunnen opwekken. In de ideale situatie ligt het vermogen van de omvormer tussen 85% en 120% van het maximale vermogen van de zonnepanelen. Het rendement en de levensduur van de omvormer zijn dan maximaal.

Onze adviseurs en/of monteurs zullen altijd uw situatie ter plekke bekijken en waar nodig aanpassingen voorleggen en laten uitvoeren.

Levensduur
De levensduur van een moderne omvormer ligt in de regel tussen 10 en 15 jaar. De omvormer dient dus minimaal een keer vervangen te worden tijdens de levensduur van de zonnepanelen.

Rendement
Heel belangrijk is het rendement. Hoe beter het rendement, hoe meer zonnestroom wordt omgezet in bruikbare wisselstroom. Omvormers zonder transformator hebben een beter rendement dan omvormers met een transformator.

Grotere omvormers hebben een beter rendement dan kleine omvormers.

Plaatsing.
Er zijn omvormers met en zonder ventilator, of met en zonder transformator. Qua geluidsproductie kan dat veel uitmaken en daarom is de plek waar de omvormer komt te hangen erg belangrijk. De beste plekken zijn de zolder, de garage of de berging of buiten op een beschutte plek.

afbeelding produkten omvormer 1

Uitlezen omvormers
De meeste omvormers hebben standaard een display waarin u de prestaties kunt lezen. Voor wie daar geen zin in heeft: zolang het (meestal) groene controlelampje brandt, werkt de omvormer goed.

Er zijn ook omvormers die via internet zijn uit te lezen behulp van de wifi-module. Daarmee kunt u overal ter wereld via internet de prestaties van uw omvormer uitlezen. Ook kan dat via een App op uw smartphone.

Micro omvormers.
Naast de reguliere omvormers, die op meerdere panelen kunnen worden aangesloten bestaan er ook micro omvormers. Deze worden per paneel aangesloten. Hierdoor kunt u uw PV-installatie op paneel niveau monitoren maar ook eenvoudig uitbreiden. Enphase levert uitstekende micro omvormers. De betrouwbaarheid is zeer hoog en de micro omvormers blijken in de praktijk niet of nauwelijks kapot te gaan.

          

De meerkosten van een volledige installatie stijgen met zo’n 15-20% indien micro omvormers worden gebruikt. Die extra investering wordt nagenoeg helemaal terugverdiend met het hogere rendement dat gehaald kan worden.  Micro omvormers zorgen voor minder voltage op uw dak en het effect van schaduw wordt tot een minimum beperkt. Bovendien worden de kosten voor vervanging van de string omvormer uitgespaard.

Power optimizers.
Het is bij schaduw werking, verschillende hoeken van het dak en verschillende soorten panelen, ook mogelijk om te werken met zgn. optimizers. De werking is vergelijkbaar met die van micro omvormers.

Wij adviseren daarom in geval van schaduw werking soms ook SolarEdge omvormers in combinatie met SolarEdge power optimizers, Ook dit systemen is uiterst betrouwbaar en voor de omvormer van Solar Edge kunt u tegen een geringe meerprijs een garantie van liefst 25 jaar krijgen.