Off grid

Off-grid systemen, zijn vaste of mobiele systemen die voor hun energievoorziening niet afhankelijk zijn van aansluiting op het lichtnet. Vanwege ons assortiment moet hier gedacht worden aan energievoorziening door middel van PV-installaties. Voorbeelden van dergelijke systemen zijn een PV-installatie op een boot of camper, de bekende drinkbakken voor koeien met een zonnepaneel voor de pompaandrijving.

afbeelding produkten off grid 2

Een netonafhankelijk systeem wordt toegepast als er in de directe omgeving geen elektriciteitsnetwerk aanwezig is. Denk aan ontwikkelingslanden of installaties op moeilijk bereikbare locaties.

SolVerde kan dergelijke systemen uiteraard leveren. Veelal betreft het maatwerk. Welke omvormer is geschikt voor off-grid systemen, moet de energie opgeslagen kunnen worden in accu’s, fluctueert het energieverbruik? Allemaal vragen die eerst beantwoord moeten worden, willen we het juiste systeem kunnen adviseren en leveren.

Een van de eerste projecten van SolVerde was de ontwikkeling van een off-grid systeem in Suriname. Er is eerst een pilot opgestart, waarbij van belang was om te bepalen hoeveel energie moest worden opgewekt, hoe het dagelijkse energieverbruik eruit zag, of er door het jaar de opbrengst van het systeem fluctueerde. Daarnaast moest natuurlijk rekening gehouden met de plaatselijke omstandigheden, zoals het tropische klimaat en het gebruik van apparatuur op 110 volt.